Bistra tider

Många har säkert noterat att spelet på trav- och galopp visat vikande siffror det gångna året. Enligt ATG kommer spelet att falla ca 6 procent jämfört med 2011, det motsvarar cirka 700 miljoner kronor. Galoppen utgör idag drygt två procent av ATGs totala spelportfölj.

Minskat spel betyder självfallet minskade intäkter för sporten. Spelet står idag för cirka 90 procent av sportens intäkter. Att intäktsbortfallet måste balanseras med minskade utgifter är oundvikligt. ATG har redan dragit ner på både TV-sändningar och reklam motsvarande 25 miljoner kronor (bl a lunchsändningarna i TV4). Åtgärder som säkert är nödvändiga, men som i värsta fall faktiskt kan leda till att spelet och intäkterna minskar ytterligare.

ATG:s styrelse har tidigare indikerat att prispengarna ska hållas oförändrade inför nästa år. Men vad jag kan förstå är detta inte skrivet i sten. Allt beror egentligen på hur spelet utvecklas under årets inledande månader. Och det finns egentligen inget som talar för att speltrenden snabbt ska vända norrut. Tvärtom. Den svenska konjunkturen kommer sannolikt att fortsätta sin kräftgång fram till åtminstone hösten 2013.

Exakt vad det här får för konsekvenser för galoppen vet jag helt ärligt inte. Men att även våra intäkter kommer att minska är solklart. Tråkigt nog äger vi inte intäktsfrågan själva. Vi här nämligen helt beroende av hur det går för ATG:s tunga kassakor; V75, V64 och V65. Även galoppen kommer alltså att behöva spara pengar. Ju mer vi sparar i organisationen ju mindre effekt kommer det att få på prispengarna. Åtminstone ur ett kort perspektiv.

Men även vi står inför det delikata problemet att besparingar och nedskärningar kan resultera i att galoppen marginaliseras ytterligare. Vi är exempelvis fortfarande mil från det ambitiösa målet om att bli en av landets tio mest medialt uppmärksammade sporter. En utmaning som nästan såg övermäktig ut redan för tre år sedan ser knappast enklare ut nu.