Nu blåser det snålt i Svensk Galopp

Även om det så här långt inte kommit ut så mycket information från officiellt håll så har många säkert redan noterat att Svensk Galopp tagit fram ett omfattande sparprogram inför 2014.

För min personliga del betyder det att mitt nuvarande avtal är uppsagt för omförhandling. Om mindre än en månad går avtalet ut. Under den tiden måste jag eventuellt hinna plocka ut de närmare 100 övertidstimmar som jag samlat på mig under sommaren.

Hur stort mitt engagemang för galoppsporten blir framöver går inte att säga. Men att det inte blir lika omfattande som idag är naturligtvis klart om korvspad.

Det är flera tjänster som försvinner i Svensk Galopp nu. Organisationen slimmas rejält. Göteborg Galopps framtid är osäker. Prispengarna dalar.

Bakgrunden till allt är de minskade anslagen från ATG. Som dessvärre ser ut att bli ännu mindre än vad de flesta befarade för bara ett halvår sedan. ATG:s minskade spelintäkter beror bland annat på ökad konkurrens från olika utländska nätaktörer.

Jag har flera gånger tidigare – i likhet med utredningen Galoppsportens Framtid – försökt uppmärksamma vilken sårbar situation galoppen befinner sig i. Tyvärr ser vi konsekvenserna av det nu.

Jag får säkert anledning att återkomma i ärendet framöver. Under tiden önskar jag alla en någorlunda trevlig helg.